Serveis - lakademia

Vaya al Contenido

Menu Principal:

CLASSES DE REFORÇ

Oferim reforç a tots els nivells.  
Els nostres professors estan altament qualificats i tenen anys d'experiència.
Els grups són reduïts i sempre del mateix nivell, el que ens permet una atenció directa i personalitzada de  cada alumne.
Fem reunions periòdiques amb els pares i tutors de les escoles per comprovar el progrés de l'alumne.
Els objectius són:

 • Consolidar els coneixements adquirits a l'escola i resolució de dubtes.
 • Adquisició de bons hàbits d'estudi.
 • Fer que els alumnes guanyin en seguretat i confiança en si mateixos.
 • Ensenyar-los a afrontar i gestionar els exàmens.
 • És important que guanyin en autonomia i aprenguin a gestionar el seu temps d'estudi, el que els farà més independents.

 
COMPRENSIÓ LECTORA

La nostra experiència com a professionals aconsella parar especial atenció al treball de la comprensió lectora del nostre alumnat. L'assoliment de la comprensió lectora, tant pel que fa a l'àrea de matemàtiques (“entendre”que els demana l'enunciat dels problemes) com per la resta d'assignatures esdevé clau pel progrés dels seus estudis. Per tant a L'Kadèmia dedicarem, de manera regular, part de les hores d'estudi a reforçar aquest aprenentatge bàsic.  

Aquestes classes estan destinades  tant a aquells alumnes  que mostren dificultats com als que ja tenen un bon nivell però volen millorar. El llenguatge construeix el pensament, essent aquest procés cabdal per avançar sense dificultat als estudis.

Els objectius són:

 • Aprendre a llegir sabent fer les pauses i les entonacions adequades.
 • Entendre el significat i el sentit del que s'està llegint i la seva interpretació.
 • Ampliar el seu vocabulari.
 • Saber extreure d'un text la informació important i rellevant.
 

 
TALLERS MONOGRÀFICS , PREPARACIÓ D'EXÀMENS I “EMPUJONCITOS”

Servei complementari a les classes de reforç.
Adequats a totes les edats.
S'imparteixen periódicament els dissabtes al matí i altres dates a convenir.
Són classes monogràfiques de aproximadament tres hores de duració de matemàtiques, física, química o llengües. També s'ofereixen tallers de tècniques d'estudis i d'altres coneixements pràctics que ajudin a donar-li una empenta al estudis o millorar les habilitats i capacitat d'estudi.
La durada  dels tallers acostuma a no superar els tres/quatre dissabtes .
La seva finalitat principal és la de consolidar els coneixements bàsics de la matèria per tal de poder fer front amb seguretat, primer als problemes que es plantegin i després a l'examen o de la tasca amb la que tenen dificultats.
Abans dels exàmens s'ofereixen tallers per tal de resoldre tots els dubtes i poder practicar.
Els “empujoncitos” són classes intensives de durada variable, aprofitant les aturades escolars per vacances (Nadal, setmana Santa,...) en les quals es treballen aquells conceptes que els alumnes ja haurien d'haver assolit en cursos anteriors. D'aquesta manera es reforcen les bases de les assignatures i es repren el curs amb més seguretat i confiança.

 
AULA D’ESTUDI

A L'Kadèmia oferim –a hores convingudes- un espai per aquells estudiants que necessitin una tutoria de les seves feines però busquen un entorn d'estudi i de treball adequat.
Disposem d'ordinadors de consulta i servei de wifi.

NEUROPSICOLOGIA

Ofereix la possibilitat de dur a terme qualsevol tipus d'evaluació neuropsicològica, amb especial atenció als problemes, trastorns i dificultats de nens i joves pel que fa al seu desenvolupament personal i acadèmic i a la relació amb el seu entorn (escola, familia, amics…). Diagnòstic de trastorns que afecten a la conducta i aprenentatge (déficit atenció, hiperactivitat, trastorns d´espectre autista, dificultats d'aprenentatge procedimental, etc.). També ens ocupem del diagnòstic i intervenció davant dificultats cognitives o detecció d´altes capacitats. Disseny i seguiment de programes d'intervenció individual per millorar les dificultats d'aprenentatge o per potenciar habilitats detectades.  

LOGOPÈDIA

Té per objectiu la reeducació i rehabilitació de totes les vessants del llenguatge tant oral com escrit, així com de les disfuncions en el procés de la comunicació.
Intervenció logopèdica per a:

 • Retards de parla i/o llenguatge.
 • Dislàlies.
 • TEL (Trastorn Específic del Llenguatge).
 • Quequesa.
 • Dificultats específiques de lectura i escriptura.
 • Alteracions miofuncionals (deglusió atípica).

 
CONVERSA ANGLÈS

Els matins dels dissabtes , en grups molt reduïts de persones, es manté una conversa en anglès sobre temes quotidians en un entorn de confiança.
Grups per:

 • Begginers
 • Adults que vulguin assolir un coneixement bàsic per viatjar i poder comunicar-se en anglès
 • Nivell conversa Intermediate-Advanced
 

 
INFORMÀTICA

Es plantegen cursos basats en la demanda específica de grups o col·lectius.

 • Informàtica bàsica. Iniciació
 • Com crear un àlbum fotogràfic multimèdia
 • Taller creatiu: el Blog personal
 

 
ESCOLA DE PARES I MARES

Ser pare o mare no és senzill per això pensem que un espai d'acompanyament en la tarea d'educar, intercanviar experiències, parlar amb experts i plantejar dubtes és necessari a la nostra població.

Els tallers tenen format de xerrada distesa compartida amb el pares i mares, es fan periòdicament i tracten sobre diferents aspectes del ofici més difícil i alhora més divertit del mon, el d'educar els nostres fills i filles.

 
LLOGUER D’AULES

Disposem d'aules que posem a disposició d'aquells a autònoms i empreses que necessitin un espai per fer una presentació, formació a l'equip o una reunió. Les aules, perfectament condicionades disposen d'endolls per a ordinadors, pissarres i servei de wifi.

Oferim servei de càtering.

 
COWORKING

Si ets autònom i necessites un espai per rebre als teus clients o treballar en un ambient adequat, a L'Kadèmia disposem d'aquest espai per a que puguis desenvolupar la teva tasca a un entorn adient i molt confortable.
 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal